Journal 3 Läskopia

Vi kan hjälpa er med att få en effektiv och smidig lösning att titta i Journal3.
Med vår lösning kan ni ha igång Journal3 samtidigt som ert ordinarie journalsystem och enkelt växla mellan dessa. Ni kan göra utskrifter från Journal3 vid behov.
Vår lösning bygger på att Journal3 körs på era datorer, det behövs alltså inte en dyr arkivlösning som man exporterar informationen till.

Vi gör detta till en engångskostnad.
Kontakta oss så kan vi berätta mer och ge ett kostnadsförslag.


Kontakta:
Johan Eksberg
0725–526202
Epost: johan.eksberg@careit.se
Journal3