Är du i behov av hjälp kan du skicka ett supportärende tills oss via länken Supportärende.
Förklara händelseförloppet och ert problem, så kontaktar vi dig.

Du kan också skicka ett epost till support@careit.se eller ringa till oss.

 

Fjärrsupport:

Ladda ned för PC

Ladda ned för MAC